Ontslag Markelo

Uw werkgever in Markelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Markelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Markelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Markelo. Uw werkgever in Markelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Markelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Markelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Markelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Markelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Markelo of met bevallingsverlof bent in Markelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Markelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Markelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Markelo
 • Als u in Markelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Markelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Markelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Markelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Markelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Markelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Markelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Markelo. Uitzonderingen in Markelo;
 • Als uw werkgever in Markelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Markelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Markelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Markelo niet geschikt voor uw werk in Markelo of
 • u functioneert niet voldoende in Markelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Markelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Markelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Markelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Markelo verblijft, dan mag uw werkgever in Markelo u eveneens wel ontslaan.