Ontslag Maris

Uw werkgever in Maris mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maris zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maris

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maris. Uw werkgever in Maris mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maris arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maris niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maris te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maris u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maris of met bevallingsverlof bent in Maris.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maris kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maris die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maris
 • Als u in Maris lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maris wilt opnemen;
 • Omdat u in Maris lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maris lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maris wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maris op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maris

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maris. Uitzonderingen in Maris;
 • Als uw werkgever in Maris bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maris aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maris gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maris niet geschikt voor uw werk in Maris of
 • u functioneert niet voldoende in Maris.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maris

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maris niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maris of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maris verblijft, dan mag uw werkgever in Maris u eveneens wel ontslaan.