Ontslag Mariënvelde

Uw werkgever in Mariënvelde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mariënvelde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mariënvelde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mariënvelde. Uw werkgever in Mariënvelde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mariënvelde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mariënvelde niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mariënvelde te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mariënvelde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mariënvelde of met bevallingsverlof bent in Mariënvelde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mariënvelde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mariënvelde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mariënvelde
 • Als u in Mariënvelde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mariënvelde wilt opnemen;
 • Omdat u in Mariënvelde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mariënvelde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mariënvelde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mariënvelde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mariënvelde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mariënvelde. Uitzonderingen in Mariënvelde;
 • Als uw werkgever in Mariënvelde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mariënvelde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mariënvelde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mariënvelde niet geschikt voor uw werk in Mariënvelde of
 • u functioneert niet voldoende in Mariënvelde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mariënvelde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mariënvelde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mariënvelde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mariënvelde verblijft, dan mag uw werkgever in Mariënvelde u eveneens wel ontslaan.