Ontslag Mariënheem

Uw werkgever in Mariënheem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mariënheem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mariënheem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mariënheem. Uw werkgever in Mariënheem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mariënheem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mariënheem niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mariënheem te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mariënheem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mariënheem of met bevallingsverlof bent in Mariënheem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mariënheem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mariënheem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mariënheem
 • Als u in Mariënheem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mariënheem wilt opnemen;
 • Omdat u in Mariënheem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mariënheem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mariënheem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mariënheem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mariënheem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mariënheem. Uitzonderingen in Mariënheem;
 • Als uw werkgever in Mariënheem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mariënheem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mariënheem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mariënheem niet geschikt voor uw werk in Mariënheem of
 • u functioneert niet voldoende in Mariënheem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mariënheem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mariënheem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mariënheem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mariënheem verblijft, dan mag uw werkgever in Mariënheem u eveneens wel ontslaan.