Ontslag Mariëndijk

Uw werkgever in Mariëndijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mariëndijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mariëndijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mariëndijk. Uw werkgever in Mariëndijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mariëndijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mariëndijk niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mariëndijk te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mariëndijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mariëndijk of met bevallingsverlof bent in Mariëndijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mariëndijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mariëndijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mariëndijk
 • Als u in Mariëndijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mariëndijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Mariëndijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mariëndijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mariëndijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mariëndijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mariëndijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mariëndijk. Uitzonderingen in Mariëndijk;
 • Als uw werkgever in Mariëndijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mariëndijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mariëndijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mariëndijk niet geschikt voor uw werk in Mariëndijk of
 • u functioneert niet voldoende in Mariëndijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mariëndijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mariëndijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mariëndijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mariëndijk verblijft, dan mag uw werkgever in Mariëndijk u eveneens wel ontslaan.