Ontslag Mariënberg

Uw werkgever in Mariënberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mariënberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mariënberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mariënberg. Uw werkgever in Mariënberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mariënberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mariënberg niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mariënberg te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mariënberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mariënberg of met bevallingsverlof bent in Mariënberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mariënberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mariënberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mariënberg
 • Als u in Mariënberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mariënberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Mariënberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mariënberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mariënberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mariënberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mariënberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mariënberg. Uitzonderingen in Mariënberg;
 • Als uw werkgever in Mariënberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mariënberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mariënberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mariënberg niet geschikt voor uw werk in Mariënberg of
 • u functioneert niet voldoende in Mariënberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mariënberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mariënberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mariënberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mariënberg verblijft, dan mag uw werkgever in Mariënberg u eveneens wel ontslaan.