Ontslag Mariaparochie

Uw werkgever in Mariaparochie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mariaparochie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mariaparochie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mariaparochie. Uw werkgever in Mariaparochie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mariaparochie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mariaparochie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mariaparochie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mariaparochie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mariaparochie of met bevallingsverlof bent in Mariaparochie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mariaparochie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mariaparochie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mariaparochie
 • Als u in Mariaparochie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mariaparochie wilt opnemen;
 • Omdat u in Mariaparochie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mariaparochie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mariaparochie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mariaparochie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mariaparochie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mariaparochie. Uitzonderingen in Mariaparochie;
 • Als uw werkgever in Mariaparochie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mariaparochie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mariaparochie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mariaparochie niet geschikt voor uw werk in Mariaparochie of
 • u functioneert niet voldoende in Mariaparochie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mariaparochie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mariaparochie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mariaparochie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mariaparochie verblijft, dan mag uw werkgever in Mariaparochie u eveneens wel ontslaan.