Ontslag Mariahout

Uw werkgever in Mariahout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mariahout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mariahout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mariahout. Uw werkgever in Mariahout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mariahout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mariahout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mariahout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mariahout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mariahout of met bevallingsverlof bent in Mariahout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mariahout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mariahout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mariahout
 • Als u in Mariahout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mariahout wilt opnemen;
 • Omdat u in Mariahout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mariahout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mariahout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mariahout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mariahout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mariahout. Uitzonderingen in Mariahout;
 • Als uw werkgever in Mariahout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mariahout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mariahout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mariahout niet geschikt voor uw werk in Mariahout of
 • u functioneert niet voldoende in Mariahout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mariahout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mariahout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mariahout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mariahout verblijft, dan mag uw werkgever in Mariahout u eveneens wel ontslaan.