Ontslag Mariadorp

Uw werkgever in Mariadorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mariadorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mariadorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mariadorp. Uw werkgever in Mariadorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mariadorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mariadorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mariadorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mariadorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mariadorp of met bevallingsverlof bent in Mariadorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mariadorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mariadorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mariadorp
 • Als u in Mariadorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mariadorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Mariadorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mariadorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mariadorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mariadorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mariadorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mariadorp. Uitzonderingen in Mariadorp;
 • Als uw werkgever in Mariadorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mariadorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mariadorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mariadorp niet geschikt voor uw werk in Mariadorp of
 • u functioneert niet voldoende in Mariadorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mariadorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mariadorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mariadorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mariadorp verblijft, dan mag uw werkgever in Mariadorp u eveneens wel ontslaan.