Ontslag Maria hoop

Uw werkgever in Maria hoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maria hoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maria hoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maria hoop. Uw werkgever in Maria hoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maria hoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maria hoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maria hoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maria hoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maria hoop of met bevallingsverlof bent in Maria hoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maria hoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maria hoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maria hoop
 • Als u in Maria hoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maria hoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Maria hoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maria hoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maria hoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maria hoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maria hoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maria hoop. Uitzonderingen in Maria hoop;
 • Als uw werkgever in Maria hoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maria hoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maria hoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maria hoop niet geschikt voor uw werk in Maria hoop of
 • u functioneert niet voldoende in Maria hoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maria hoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maria hoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maria hoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maria hoop verblijft, dan mag uw werkgever in Maria hoop u eveneens wel ontslaan.