Ontslag Maria-heide /mariaheide (?)

Uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maria-heide /mariaheide (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maria-heide /mariaheide (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maria-heide /mariaheide (?). Uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maria-heide /mariaheide (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maria-heide /mariaheide (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maria-heide /mariaheide (?) of met bevallingsverlof bent in Maria-heide /mariaheide (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maria-heide /mariaheide (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maria-heide /mariaheide (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maria-heide /mariaheide (?)
 • Als u in Maria-heide /mariaheide (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maria-heide /mariaheide (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Maria-heide /mariaheide (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maria-heide /mariaheide (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maria-heide /mariaheide (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maria-heide /mariaheide (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maria-heide /mariaheide (?). Uitzonderingen in Maria-heide /mariaheide (?);
 • Als uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maria-heide /mariaheide (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) niet geschikt voor uw werk in Maria-heide /mariaheide (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Maria-heide /mariaheide (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maria-heide /mariaheide (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maria-heide /mariaheide (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maria-heide /mariaheide (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Maria-heide /mariaheide (?) u eveneens wel ontslaan.