Ontslag Margraten

Uw werkgever in Margraten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Margraten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Margraten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Margraten. Uw werkgever in Margraten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Margraten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Margraten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Margraten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Margraten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Margraten of met bevallingsverlof bent in Margraten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Margraten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Margraten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Margraten
 • Als u in Margraten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Margraten wilt opnemen;
 • Omdat u in Margraten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Margraten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Margraten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Margraten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Margraten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Margraten. Uitzonderingen in Margraten;
 • Als uw werkgever in Margraten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Margraten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Margraten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Margraten niet geschikt voor uw werk in Margraten of
 • u functioneert niet voldoende in Margraten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Margraten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Margraten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Margraten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Margraten verblijft, dan mag uw werkgever in Margraten u eveneens wel ontslaan.