Ontslag Maren-kessel

Uw werkgever in Maren-kessel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maren-kessel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maren-kessel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maren-kessel. Uw werkgever in Maren-kessel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maren-kessel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maren-kessel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maren-kessel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maren-kessel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maren-kessel of met bevallingsverlof bent in Maren-kessel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maren-kessel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maren-kessel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maren-kessel
 • Als u in Maren-kessel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maren-kessel wilt opnemen;
 • Omdat u in Maren-kessel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maren-kessel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maren-kessel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maren-kessel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maren-kessel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maren-kessel. Uitzonderingen in Maren-kessel;
 • Als uw werkgever in Maren-kessel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maren-kessel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maren-kessel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maren-kessel niet geschikt voor uw werk in Maren-kessel of
 • u functioneert niet voldoende in Maren-kessel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maren-kessel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maren-kessel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maren-kessel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maren-kessel verblijft, dan mag uw werkgever in Maren-kessel u eveneens wel ontslaan.