Ontslag Maren

Uw werkgever in Maren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maren. Uw werkgever in Maren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maren of met bevallingsverlof bent in Maren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maren
 • Als u in Maren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maren wilt opnemen;
 • Omdat u in Maren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maren. Uitzonderingen in Maren;
 • Als uw werkgever in Maren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maren niet geschikt voor uw werk in Maren of
 • u functioneert niet voldoende in Maren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maren verblijft, dan mag uw werkgever in Maren u eveneens wel ontslaan.