Ontslag Mantinge

Uw werkgever in Mantinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mantinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mantinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mantinge. Uw werkgever in Mantinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mantinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mantinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mantinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mantinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mantinge of met bevallingsverlof bent in Mantinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mantinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mantinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mantinge
 • Als u in Mantinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mantinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Mantinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mantinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mantinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mantinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mantinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mantinge. Uitzonderingen in Mantinge;
 • Als uw werkgever in Mantinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mantinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mantinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mantinge niet geschikt voor uw werk in Mantinge of
 • u functioneert niet voldoende in Mantinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mantinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mantinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mantinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mantinge verblijft, dan mag uw werkgever in Mantinge u eveneens wel ontslaan.