Ontslag Mantgum

Uw werkgever in Mantgum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mantgum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mantgum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mantgum. Uw werkgever in Mantgum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mantgum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mantgum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mantgum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mantgum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mantgum of met bevallingsverlof bent in Mantgum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mantgum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mantgum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mantgum
 • Als u in Mantgum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mantgum wilt opnemen;
 • Omdat u in Mantgum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mantgum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mantgum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mantgum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mantgum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mantgum. Uitzonderingen in Mantgum;
 • Als uw werkgever in Mantgum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mantgum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mantgum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mantgum niet geschikt voor uw werk in Mantgum of
 • u functioneert niet voldoende in Mantgum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mantgum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mantgum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mantgum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mantgum verblijft, dan mag uw werkgever in Mantgum u eveneens wel ontslaan.