Ontslag Manen

Uw werkgever in Manen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Manen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Manen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Manen. Uw werkgever in Manen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Manen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Manen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Manen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Manen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Manen of met bevallingsverlof bent in Manen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Manen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Manen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Manen
 • Als u in Manen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Manen wilt opnemen;
 • Omdat u in Manen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Manen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Manen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Manen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Manen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Manen. Uitzonderingen in Manen;
 • Als uw werkgever in Manen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Manen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Manen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Manen niet geschikt voor uw werk in Manen of
 • u functioneert niet voldoende in Manen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Manen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Manen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Manen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Manen verblijft, dan mag uw werkgever in Manen u eveneens wel ontslaan.