Ontslag Manderveen

Uw werkgever in Manderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Manderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Manderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Manderveen. Uw werkgever in Manderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Manderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Manderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Manderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Manderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Manderveen of met bevallingsverlof bent in Manderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Manderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Manderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Manderveen
 • Als u in Manderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Manderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Manderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Manderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Manderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Manderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Manderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Manderveen. Uitzonderingen in Manderveen;
 • Als uw werkgever in Manderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Manderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Manderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Manderveen niet geschikt voor uw werk in Manderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Manderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Manderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Manderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Manderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Manderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Manderveen u eveneens wel ontslaan.