Ontslag Mander

Uw werkgever in Mander mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mander zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mander

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mander. Uw werkgever in Mander mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mander arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mander niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mander te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mander u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mander of met bevallingsverlof bent in Mander.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mander kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mander die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mander
 • Als u in Mander lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mander wilt opnemen;
 • Omdat u in Mander lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mander lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mander wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mander op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mander

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mander. Uitzonderingen in Mander;
 • Als uw werkgever in Mander bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mander aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mander gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mander niet geschikt voor uw werk in Mander of
 • u functioneert niet voldoende in Mander.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mander

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mander niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mander of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mander verblijft, dan mag uw werkgever in Mander u eveneens wel ontslaan.