Ontslag Mamelis

Uw werkgever in Mamelis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mamelis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mamelis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mamelis. Uw werkgever in Mamelis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mamelis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mamelis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mamelis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mamelis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mamelis of met bevallingsverlof bent in Mamelis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mamelis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mamelis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mamelis
 • Als u in Mamelis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mamelis wilt opnemen;
 • Omdat u in Mamelis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mamelis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mamelis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mamelis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mamelis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mamelis. Uitzonderingen in Mamelis;
 • Als uw werkgever in Mamelis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mamelis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mamelis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mamelis niet geschikt voor uw werk in Mamelis of
 • u functioneert niet voldoende in Mamelis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mamelis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mamelis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mamelis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mamelis verblijft, dan mag uw werkgever in Mamelis u eveneens wel ontslaan.