Ontslag Mallem

Uw werkgever in Mallem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Mallem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Mallem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Mallem. Uw werkgever in Mallem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Mallem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Mallem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Mallem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Mallem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Mallem of met bevallingsverlof bent in Mallem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Mallem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Mallem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Mallem
 • Als u in Mallem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Mallem wilt opnemen;
 • Omdat u in Mallem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Mallem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Mallem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Mallem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Mallem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Mallem. Uitzonderingen in Mallem;
 • Als uw werkgever in Mallem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Mallem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Mallem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Mallem niet geschikt voor uw werk in Mallem of
 • u functioneert niet voldoende in Mallem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Mallem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Mallem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Mallem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Mallem verblijft, dan mag uw werkgever in Mallem u eveneens wel ontslaan.