Ontslag Malland

Uw werkgever in Malland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Malland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Malland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Malland. Uw werkgever in Malland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Malland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Malland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Malland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Malland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Malland of met bevallingsverlof bent in Malland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Malland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Malland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Malland
 • Als u in Malland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Malland wilt opnemen;
 • Omdat u in Malland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Malland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Malland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Malland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Malland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Malland. Uitzonderingen in Malland;
 • Als uw werkgever in Malland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Malland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Malland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Malland niet geschikt voor uw werk in Malland of
 • u functioneert niet voldoende in Malland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Malland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Malland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Malland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Malland verblijft, dan mag uw werkgever in Malland u eveneens wel ontslaan.