Ontslag Malden

Uw werkgever in Malden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Malden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Malden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Malden. Uw werkgever in Malden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Malden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Malden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Malden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Malden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Malden of met bevallingsverlof bent in Malden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Malden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Malden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Malden
 • Als u in Malden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Malden wilt opnemen;
 • Omdat u in Malden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Malden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Malden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Malden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Malden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Malden. Uitzonderingen in Malden;
 • Als uw werkgever in Malden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Malden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Malden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Malden niet geschikt voor uw werk in Malden of
 • u functioneert niet voldoende in Malden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Malden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Malden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Malden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Malden verblijft, dan mag uw werkgever in Malden u eveneens wel ontslaan.