Ontslag Makkum

Uw werkgever in Makkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Makkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Makkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Makkum. Uw werkgever in Makkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Makkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Makkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Makkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Makkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Makkum of met bevallingsverlof bent in Makkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Makkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Makkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Makkum
 • Als u in Makkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Makkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Makkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Makkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Makkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Makkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Makkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Makkum. Uitzonderingen in Makkum;
 • Als uw werkgever in Makkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Makkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Makkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Makkum niet geschikt voor uw werk in Makkum of
 • u functioneert niet voldoende in Makkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Makkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Makkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Makkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Makkum verblijft, dan mag uw werkgever in Makkum u eveneens wel ontslaan.