Ontslag Makkinga /makkingea

Uw werkgever in Makkinga /makkingea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Makkinga /makkingea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Makkinga /makkingea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Makkinga /makkingea. Uw werkgever in Makkinga /makkingea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Makkinga /makkingea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Makkinga /makkingea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Makkinga /makkingea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Makkinga /makkingea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Makkinga /makkingea of met bevallingsverlof bent in Makkinga /makkingea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Makkinga /makkingea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Makkinga /makkingea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Makkinga /makkingea
 • Als u in Makkinga /makkingea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Makkinga /makkingea wilt opnemen;
 • Omdat u in Makkinga /makkingea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Makkinga /makkingea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Makkinga /makkingea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Makkinga /makkingea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Makkinga /makkingea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Makkinga /makkingea. Uitzonderingen in Makkinga /makkingea;
 • Als uw werkgever in Makkinga /makkingea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Makkinga /makkingea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Makkinga /makkingea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Makkinga /makkingea niet geschikt voor uw werk in Makkinga /makkingea of
 • u functioneert niet voldoende in Makkinga /makkingea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Makkinga /makkingea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Makkinga /makkingea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Makkinga /makkingea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Makkinga /makkingea verblijft, dan mag uw werkgever in Makkinga /makkingea u eveneens wel ontslaan.