Ontslag Magrette

Uw werkgever in Magrette mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Magrette zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Magrette

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Magrette. Uw werkgever in Magrette mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Magrette arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Magrette niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Magrette te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Magrette u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Magrette of met bevallingsverlof bent in Magrette.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Magrette kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Magrette die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Magrette
 • Als u in Magrette lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Magrette wilt opnemen;
 • Omdat u in Magrette lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Magrette lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Magrette wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Magrette op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Magrette

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Magrette. Uitzonderingen in Magrette;
 • Als uw werkgever in Magrette bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Magrette aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Magrette gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Magrette niet geschikt voor uw werk in Magrette of
 • u functioneert niet voldoende in Magrette.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Magrette

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Magrette niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Magrette of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Magrette verblijft, dan mag uw werkgever in Magrette u eveneens wel ontslaan.