Ontslag Magele

Uw werkgever in Magele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Magele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Magele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Magele. Uw werkgever in Magele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Magele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Magele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Magele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Magele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Magele of met bevallingsverlof bent in Magele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Magele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Magele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Magele
 • Als u in Magele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Magele wilt opnemen;
 • Omdat u in Magele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Magele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Magele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Magele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Magele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Magele. Uitzonderingen in Magele;
 • Als uw werkgever in Magele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Magele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Magele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Magele niet geschikt voor uw werk in Magele of
 • u functioneert niet voldoende in Magele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Magele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Magele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Magele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Magele verblijft, dan mag uw werkgever in Magele u eveneens wel ontslaan.