Ontslag Hoogmade

Uw werkgever in Hoogmade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogmade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogmade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogmade. Uw werkgever in Hoogmade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogmade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogmade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogmade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogmade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogmade of met bevallingsverlof bent in Hoogmade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogmade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogmade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogmade
 • Als u in Hoogmade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogmade wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogmade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogmade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogmade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogmade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogmade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogmade. Uitzonderingen in Hoogmade;
 • Als uw werkgever in Hoogmade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogmade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogmade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogmade niet geschikt voor uw werk in Hoogmade of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogmade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogmade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogmade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogmade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogmade verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogmade u eveneens wel ontslaan.