Ontslag Macharen

Uw werkgever in Macharen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Macharen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Macharen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Macharen. Uw werkgever in Macharen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Macharen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Macharen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Macharen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Macharen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Macharen of met bevallingsverlof bent in Macharen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Macharen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Macharen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Macharen
 • Als u in Macharen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Macharen wilt opnemen;
 • Omdat u in Macharen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Macharen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Macharen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Macharen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Macharen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Macharen. Uitzonderingen in Macharen;
 • Als uw werkgever in Macharen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Macharen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Macharen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Macharen niet geschikt voor uw werk in Macharen of
 • u functioneert niet voldoende in Macharen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Macharen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Macharen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Macharen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Macharen verblijft, dan mag uw werkgever in Macharen u eveneens wel ontslaan.