Ontslag Maatsehei

Uw werkgever in Maatsehei mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maatsehei zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maatsehei

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maatsehei. Uw werkgever in Maatsehei mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maatsehei arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maatsehei niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maatsehei te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maatsehei u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maatsehei of met bevallingsverlof bent in Maatsehei.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maatsehei kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maatsehei die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maatsehei
 • Als u in Maatsehei lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maatsehei wilt opnemen;
 • Omdat u in Maatsehei lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maatsehei lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maatsehei wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maatsehei op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maatsehei

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maatsehei. Uitzonderingen in Maatsehei;
 • Als uw werkgever in Maatsehei bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maatsehei aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maatsehei gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maatsehei niet geschikt voor uw werk in Maatsehei of
 • u functioneert niet voldoende in Maatsehei.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maatsehei

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maatsehei niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maatsehei of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maatsehei verblijft, dan mag uw werkgever in Maatsehei u eveneens wel ontslaan.