Ontslag “maasvlakte rotterdam”

Uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “maasvlakte rotterdam” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “maasvlakte rotterdam”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “maasvlakte rotterdam”. Uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “maasvlakte rotterdam” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “maasvlakte rotterdam” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “maasvlakte rotterdam” of met bevallingsverlof bent in “maasvlakte rotterdam”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “maasvlakte rotterdam” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “maasvlakte rotterdam” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “maasvlakte rotterdam”
 • Als u in “maasvlakte rotterdam” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “maasvlakte rotterdam” wilt opnemen;
 • Omdat u in “maasvlakte rotterdam” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “maasvlakte rotterdam” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “maasvlakte rotterdam” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “maasvlakte rotterdam”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “maasvlakte rotterdam”. Uitzonderingen in “maasvlakte rotterdam”;
 • Als uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “maasvlakte rotterdam” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “maasvlakte rotterdam” niet geschikt voor uw werk in “maasvlakte rotterdam” of
 • u functioneert niet voldoende in “maasvlakte rotterdam”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “maasvlakte rotterdam”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “maasvlakte rotterdam” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “maasvlakte rotterdam” verblijft, dan mag uw werkgever in “maasvlakte rotterdam” u eveneens wel ontslaan.