Ontslag Maasvlakte

Uw werkgever in Maasvlakte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasvlakte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasvlakte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasvlakte. Uw werkgever in Maasvlakte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasvlakte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasvlakte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasvlakte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasvlakte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasvlakte of met bevallingsverlof bent in Maasvlakte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasvlakte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasvlakte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasvlakte
 • Als u in Maasvlakte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasvlakte wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasvlakte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasvlakte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasvlakte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasvlakte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasvlakte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasvlakte. Uitzonderingen in Maasvlakte;
 • Als uw werkgever in Maasvlakte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasvlakte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasvlakte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasvlakte niet geschikt voor uw werk in Maasvlakte of
 • u functioneert niet voldoende in Maasvlakte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasvlakte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasvlakte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasvlakte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasvlakte verblijft, dan mag uw werkgever in Maasvlakte u eveneens wel ontslaan.