Ontslag Maastricht airport

Uw werkgever in Maastricht airport mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maastricht airport zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maastricht airport

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maastricht airport. Uw werkgever in Maastricht airport mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maastricht airport arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maastricht airport niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maastricht airport te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maastricht airport u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maastricht airport of met bevallingsverlof bent in Maastricht airport.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maastricht airport kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maastricht airport die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maastricht airport
 • Als u in Maastricht airport lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maastricht airport wilt opnemen;
 • Omdat u in Maastricht airport lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maastricht airport lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maastricht airport wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maastricht airport op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maastricht airport

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maastricht airport. Uitzonderingen in Maastricht airport;
 • Als uw werkgever in Maastricht airport bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maastricht airport aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maastricht airport gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maastricht airport niet geschikt voor uw werk in Maastricht airport of
 • u functioneert niet voldoende in Maastricht airport.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maastricht airport

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maastricht airport niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maastricht airport of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maastricht airport verblijft, dan mag uw werkgever in Maastricht airport u eveneens wel ontslaan.