Ontslag Maastricht

Uw werkgever in Maastricht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maastricht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maastricht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maastricht. Uw werkgever in Maastricht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maastricht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maastricht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maastricht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maastricht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maastricht of met bevallingsverlof bent in Maastricht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maastricht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maastricht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maastricht
 • Als u in Maastricht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maastricht wilt opnemen;
 • Omdat u in Maastricht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maastricht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maastricht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maastricht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maastricht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maastricht. Uitzonderingen in Maastricht;
 • Als uw werkgever in Maastricht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maastricht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maastricht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maastricht niet geschikt voor uw werk in Maastricht of
 • u functioneert niet voldoende in Maastricht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maastricht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maastricht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maastricht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maastricht verblijft, dan mag uw werkgever in Maastricht u eveneens wel ontslaan.