Ontslag Maassluis

Uw werkgever in Maassluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maassluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maassluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maassluis. Uw werkgever in Maassluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maassluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maassluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maassluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maassluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maassluis of met bevallingsverlof bent in Maassluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maassluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maassluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maassluis
 • Als u in Maassluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maassluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Maassluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maassluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maassluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maassluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maassluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maassluis. Uitzonderingen in Maassluis;
 • Als uw werkgever in Maassluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maassluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maassluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maassluis niet geschikt voor uw werk in Maassluis of
 • u functioneert niet voldoende in Maassluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maassluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maassluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maassluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maassluis verblijft, dan mag uw werkgever in Maassluis u eveneens wel ontslaan.