Ontslag Maasland

Uw werkgever in Maasland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasland. Uw werkgever in Maasland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasland of met bevallingsverlof bent in Maasland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasland
 • Als u in Maasland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasland wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasland. Uitzonderingen in Maasland;
 • Als uw werkgever in Maasland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasland niet geschikt voor uw werk in Maasland of
 • u functioneert niet voldoende in Maasland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasland verblijft, dan mag uw werkgever in Maasland u eveneens wel ontslaan.