Ontslag Maaskantje

Uw werkgever in Maaskantje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maaskantje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maaskantje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maaskantje. Uw werkgever in Maaskantje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maaskantje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maaskantje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maaskantje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maaskantje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maaskantje of met bevallingsverlof bent in Maaskantje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maaskantje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maaskantje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maaskantje
 • Als u in Maaskantje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maaskantje wilt opnemen;
 • Omdat u in Maaskantje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maaskantje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maaskantje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maaskantje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maaskantje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maaskantje. Uitzonderingen in Maaskantje;
 • Als uw werkgever in Maaskantje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maaskantje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maaskantje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maaskantje niet geschikt voor uw werk in Maaskantje of
 • u functioneert niet voldoende in Maaskantje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maaskantje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maaskantje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maaskantje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maaskantje verblijft, dan mag uw werkgever in Maaskantje u eveneens wel ontslaan.