Ontslag Maaskant

Uw werkgever in Maaskant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maaskant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maaskant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maaskant. Uw werkgever in Maaskant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maaskant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maaskant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maaskant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maaskant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maaskant of met bevallingsverlof bent in Maaskant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maaskant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maaskant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maaskant
 • Als u in Maaskant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maaskant wilt opnemen;
 • Omdat u in Maaskant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maaskant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maaskant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maaskant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maaskant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maaskant. Uitzonderingen in Maaskant;
 • Als uw werkgever in Maaskant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maaskant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maaskant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maaskant niet geschikt voor uw werk in Maaskant of
 • u functioneert niet voldoende in Maaskant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maaskant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maaskant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maaskant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maaskant verblijft, dan mag uw werkgever in Maaskant u eveneens wel ontslaan.