Ontslag Maashees

Uw werkgever in Maashees mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maashees zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maashees

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maashees. Uw werkgever in Maashees mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maashees arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maashees niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maashees te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maashees u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maashees of met bevallingsverlof bent in Maashees.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maashees kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maashees die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maashees
 • Als u in Maashees lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maashees wilt opnemen;
 • Omdat u in Maashees lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maashees lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maashees wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maashees op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maashees

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maashees. Uitzonderingen in Maashees;
 • Als uw werkgever in Maashees bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maashees aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maashees gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maashees niet geschikt voor uw werk in Maashees of
 • u functioneert niet voldoende in Maashees.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maashees

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maashees niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maashees of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maashees verblijft, dan mag uw werkgever in Maashees u eveneens wel ontslaan.