Ontslag Maasdijk

Uw werkgever in Maasdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasdijk. Uw werkgever in Maasdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasdijk of met bevallingsverlof bent in Maasdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasdijk
 • Als u in Maasdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasdijk. Uitzonderingen in Maasdijk;
 • Als uw werkgever in Maasdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasdijk niet geschikt voor uw werk in Maasdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Maasdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Maasdijk u eveneens wel ontslaan.