Ontslag Maasdam

Uw werkgever in Maasdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasdam. Uw werkgever in Maasdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasdam of met bevallingsverlof bent in Maasdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasdam
 • Als u in Maasdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasdam. Uitzonderingen in Maasdam;
 • Als uw werkgever in Maasdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasdam niet geschikt voor uw werk in Maasdam of
 • u functioneert niet voldoende in Maasdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasdam verblijft, dan mag uw werkgever in Maasdam u eveneens wel ontslaan.