Ontslag Maasbree

Uw werkgever in Maasbree mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasbree zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasbree

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasbree. Uw werkgever in Maasbree mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasbree arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasbree niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasbree te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasbree u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasbree of met bevallingsverlof bent in Maasbree.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasbree kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasbree die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasbree
 • Als u in Maasbree lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasbree wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasbree lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasbree lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasbree wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasbree op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasbree

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasbree. Uitzonderingen in Maasbree;
 • Als uw werkgever in Maasbree bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasbree aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasbree gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasbree niet geschikt voor uw werk in Maasbree of
 • u functioneert niet voldoende in Maasbree.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasbree

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasbree niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasbree of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasbree verblijft, dan mag uw werkgever in Maasbree u eveneens wel ontslaan.