Ontslag Maasbracht

Uw werkgever in Maasbracht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasbracht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasbracht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasbracht. Uw werkgever in Maasbracht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasbracht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasbracht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasbracht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasbracht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasbracht of met bevallingsverlof bent in Maasbracht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasbracht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasbracht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasbracht
 • Als u in Maasbracht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasbracht wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasbracht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasbracht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasbracht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasbracht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasbracht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasbracht. Uitzonderingen in Maasbracht;
 • Als uw werkgever in Maasbracht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasbracht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasbracht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasbracht niet geschikt voor uw werk in Maasbracht of
 • u functioneert niet voldoende in Maasbracht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasbracht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasbracht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasbracht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasbracht verblijft, dan mag uw werkgever in Maasbracht u eveneens wel ontslaan.