Ontslag Maasbommel

Uw werkgever in Maasbommel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasbommel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasbommel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasbommel. Uw werkgever in Maasbommel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasbommel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasbommel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasbommel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasbommel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasbommel of met bevallingsverlof bent in Maasbommel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasbommel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasbommel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasbommel
 • Als u in Maasbommel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasbommel wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasbommel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasbommel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasbommel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasbommel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasbommel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasbommel. Uitzonderingen in Maasbommel;
 • Als uw werkgever in Maasbommel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasbommel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasbommel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasbommel niet geschikt voor uw werk in Maasbommel of
 • u functioneert niet voldoende in Maasbommel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasbommel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasbommel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasbommel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasbommel verblijft, dan mag uw werkgever in Maasbommel u eveneens wel ontslaan.