Ontslag Maasband

Uw werkgever in Maasband mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maasband zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maasband

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maasband. Uw werkgever in Maasband mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maasband arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maasband niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maasband te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maasband u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maasband of met bevallingsverlof bent in Maasband.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maasband kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maasband die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maasband
 • Als u in Maasband lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maasband wilt opnemen;
 • Omdat u in Maasband lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maasband lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maasband wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maasband op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maasband

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maasband. Uitzonderingen in Maasband;
 • Als uw werkgever in Maasband bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maasband aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maasband gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maasband niet geschikt voor uw werk in Maasband of
 • u functioneert niet voldoende in Maasband.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maasband

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maasband niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maasband of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maasband verblijft, dan mag uw werkgever in Maasband u eveneens wel ontslaan.