Ontslag Maartensdijk

Uw werkgever in Maartensdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maartensdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maartensdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maartensdijk. Uw werkgever in Maartensdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maartensdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maartensdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maartensdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maartensdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maartensdijk of met bevallingsverlof bent in Maartensdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maartensdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maartensdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maartensdijk
 • Als u in Maartensdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maartensdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Maartensdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maartensdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maartensdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maartensdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maartensdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maartensdijk. Uitzonderingen in Maartensdijk;
 • Als uw werkgever in Maartensdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maartensdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maartensdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maartensdijk niet geschikt voor uw werk in Maartensdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Maartensdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maartensdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maartensdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maartensdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maartensdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Maartensdijk u eveneens wel ontslaan.