Ontslag Maarssen

Uw werkgever in Maarssen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maarssen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maarssen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maarssen. Uw werkgever in Maarssen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maarssen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maarssen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maarssen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maarssen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maarssen of met bevallingsverlof bent in Maarssen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maarssen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maarssen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maarssen
 • Als u in Maarssen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maarssen wilt opnemen;
 • Omdat u in Maarssen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maarssen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maarssen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maarssen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maarssen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maarssen. Uitzonderingen in Maarssen;
 • Als uw werkgever in Maarssen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maarssen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maarssen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maarssen niet geschikt voor uw werk in Maarssen of
 • u functioneert niet voldoende in Maarssen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maarssen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maarssen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maarssen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maarssen verblijft, dan mag uw werkgever in Maarssen u eveneens wel ontslaan.