Ontslag Maarsbergen

Uw werkgever in Maarsbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maarsbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maarsbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maarsbergen. Uw werkgever in Maarsbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maarsbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maarsbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maarsbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maarsbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maarsbergen of met bevallingsverlof bent in Maarsbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maarsbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maarsbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maarsbergen
 • Als u in Maarsbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maarsbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Maarsbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maarsbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maarsbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maarsbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maarsbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maarsbergen. Uitzonderingen in Maarsbergen;
 • Als uw werkgever in Maarsbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maarsbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maarsbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maarsbergen niet geschikt voor uw werk in Maarsbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Maarsbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maarsbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maarsbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maarsbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maarsbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Maarsbergen u eveneens wel ontslaan.