Ontslag Maarn

Uw werkgever in Maarn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maarn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maarn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maarn. Uw werkgever in Maarn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maarn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maarn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maarn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maarn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maarn of met bevallingsverlof bent in Maarn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maarn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maarn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maarn
 • Als u in Maarn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maarn wilt opnemen;
 • Omdat u in Maarn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maarn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maarn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maarn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maarn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maarn. Uitzonderingen in Maarn;
 • Als uw werkgever in Maarn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maarn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maarn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maarn niet geschikt voor uw werk in Maarn of
 • u functioneert niet voldoende in Maarn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maarn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maarn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maarn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maarn verblijft, dan mag uw werkgever in Maarn u eveneens wel ontslaan.