Ontslag Maarhuizen

Uw werkgever in Maarhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Maarhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Maarhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Maarhuizen. Uw werkgever in Maarhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Maarhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Maarhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Maarhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Maarhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Maarhuizen of met bevallingsverlof bent in Maarhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Maarhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Maarhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Maarhuizen
 • Als u in Maarhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Maarhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Maarhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Maarhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Maarhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Maarhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Maarhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Maarhuizen. Uitzonderingen in Maarhuizen;
 • Als uw werkgever in Maarhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Maarhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Maarhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Maarhuizen niet geschikt voor uw werk in Maarhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Maarhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Maarhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Maarhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Maarhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Maarhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Maarhuizen u eveneens wel ontslaan.